ELC 2014 – Euro Leader Conference Royal Rangers

ELC2014_Wroclav_001LetoÅ¡ní Evropská konference národních velitelů probÄ›hla v polském Wroclavi. Karel opÄ›t obÄ›tavÄ› vÄ›noval kus své rodinné dovolené, aby mi mohl sloužit jako pÅ™ekladatel a tak jsme vyrazili mým skromným Fordíkem na sever. LetoÅ¡ní konference se zúčastnilo 25 zemí včetnÄ› čestného hosta Douga Marshe z USA, který je šéfem RR Internacional.

NejdůležitÄ›jším výstupem konference je fakt, že jsme konečnÄ› oficiálnÄ› založili Asociaci Royal Rangers Europe. Vedeme o tom diskuze už pÄ›knou řádku let, ale konečnÄ› se učinily první kroky. Teď nás čeká složitá legislativa v EU, kterou zajiÅ¡Å¥ují Å výcaÅ™i. NÄ›mci zase zajiÅ¡Å¥ují zázemí a servis. Doufám, že to posune RR v EvropÄ› o kus dál, hlavnÄ› v oblasti mezinárodní spolupráce. Společné Eurocampy co čtyÅ™i roky sice fungovaly vždycky, ale možností je zde pÅ™eci mnohem více.

ELC2014_Wroclav_009Velikou část konference jsme také vÄ›novali příštímu Eurocampu, který probÄ›hne v roce 2016 právÄ› v polském Wroclavi. VidÄ›li jmse pozemky a přípravy se rozbíhají na plné obrátky. VÅ¡e bude pÅ™ipraveno pro 13 000 účastníků. Ano, tÅ™ináct tisíc. Výhodou je také to, že pozemek nám umožnín táboÅ™it téměř vÅ¡em pohromadÄ›. Novinkou bude veliká, otevÅ™ená aréna místo obrovského stanu. NÄ›co na způsob Nemeckých Bundescampů, který NÄ›mci pÅ™ipravují na letoÅ¡ní rok pro 10 000 táborníků. (Mimochodem, kdo chce se mnou letos na návÅ¡tÄ›vu nÄ›meckého Bundescampu?)

Zlatým bodem programu konference byla Karlová prezentace naÅ¡eho tábora v Srbsku. JednoznačnÄ› nejlepší prezentace a určitÄ› také nejlepší akce v EvropÄ›. Vyjímečná tím, že jsme udÄ›lali nÄ›co pro druhé se zaměřením na dÄ›ti. Ono totiž mezinárodních aktivit je více, ale vÅ¡echny jsou zaměřeny na mládež a vedoucí. Náš misijní tábor v Srbsku a zároveň výcvikový tábor pro juniory má své pokračování i v letoÅ¡ním, druhém ročníku. Už se moc těšíme.

Pokud Vás zajímá situace RR v EvropÄ›, najdete je na stránkách RRE zde.

ELC2014_Wroclav_010ELC2014_Wroclav_004ELC2014_Wroclav_003

Napsat komentář