Vzdělávání

Pořádáme různé kurzy a školení pro naše vedoucí a juniory, kde mohou získat nové informace, zkušenosti a dovednosti. Vybrané kurzy jsou akreditované MŠMT a jsou otevřeny i zájemcům mimo naší organizaci.