Royal Rangers v ČR

Výroční konference RR – 25 let

Letos na podzim uplynulo již 25 let od zahájení služby Royal Rangers v ČR, které bychom si rádi připomněli na slavnostní výroční konferenci, na kterou srdečně zveme nejen velitele a členy RR, ale též pastory a vedoucí sborů i všechny další hosty, kteří mají chuť se více dozvědět o službě Royal Rangers v ČR a seznámit se s lidmi, kteří jsou do služby RR v naší zemi zapojeni.

Téma konference je PŘIPRAVENI KE ŽNI a proběhne v sobotu 24. listopadu od 9 do 16 hodin (registrace účastníků 8:00 – 8:55) v Brně na adrese Nové sady 37 (prostory sboru Slovo života Brno).  Pro účastníky je připraven následující program:

  • hlavní slovo na téma „Připraveni ke žni“ přinesou Jan a Edyta Zajoncovi, národní velitel RR Polsko s manželkou
  • Marek Prosner, senior KS, promluví na téma „Církev a Royal na společné žni
  • ohlédnutí za uplynulými 5 lety Royal Rangers v ČR
  • svědectví vedoucích sborů o jejich zkušenostech s Royalem
  • společné chvály a modlitby
  • prostor pro rozhovory a sdílení zkušeností

Konferenční poplatek činí symbolických 150 Kč za osobu (zahrnuje sobotní oběd a občerstvení v průběhu konference). Navíc si účastníci mohou objednat tričko s logem konference v ceně 120 KčUzávěrka přihlášek je v neděli 4. listopadu.

AKTUALIZOVÁNO: Trička s logem konference již objednat nelze, ale přihlašování zůstává stále otevřeno. Rádi vás všechny v Brně uvidíme!

PŘIHLÁŠENÍ POUZE NA SOBOTU 24. LISTOPADU – HLAVNÍ PROGRAM

POZOR! Tato přihláška NENÍ určena pro velitele a činné členy RR, kteří se zúčastní rovněž páteční pracovní části konference velitelů.

Přihlašovací formuláře koncipovány pro přihlášení více osob najednou (např. za celou přední hlídku), ale lze je samozřejmě použít i pro přihlášení jednotlivců. Pokyny pro platbu konferenčního poplatku a objednaných triček jsou součástí přihlašovacího formuláře a přijdou vám do e-mailu po jeho odeslání. Platbu prosím proveďte nejpozději do 3 dnů po odeslání přihlášky.

Případné dotazy k přihlašování a platbám směřujte prosím na michal(zavináč)35phrr.cz nebo 602 226 282 (Michal Jungmann).

Těšíme se v listopadu na viděnou!