Velikonoční výprava v Příbrami.

Do Země zaslíbené

výprava 19. pÅ™ední hlídky Royal Rangers – Příbram, 15. 4. 2017

Scházíme se v devÄ›t hodin dopoledne u páté základní Å¡koly, krátce si povídáme o Velikonocích, rozkrajujeme a ochutnáváme pečeného velikonočního beránka, pak jdeme do lesoparku Litavka.

Cestou hrajeme pozorovací hru a také si povídáme o škole.

Na začátku lesoparku se dozvídáme o historii říčky Litavka a o sejpech po těžbÄ› zlata v lesoparku.

U ohrady s muflony je malé hÅ™iÅ¡tÄ›, zde se zastavujeme, abychom si opÄ›t krátce povídali o Velikonocích a cestÄ› do ZemÄ› zaslíbené. Vedoucí nám čte nÄ›kolik veršů z Bible.

A tak pokračujeme k moÅ™i, abychom pÅ™eÅ¡li na druhou stranu, sice ne suchou nohou, ale mokrou studenou vodou. NÄ›kteří z nás zkouÅ¡eli pÅ™ehradit Litavku, ale nÄ›jak se jim to nepovedlo.

Nakonec se po této dobrodružné cestÄ› zastavujeme v sejpech a zakládáme tábor, kluci budují stany a my ostatní pÅ™ipravujeme dÅ™evo k ohniÅ¡ti.

Než nastala chvíle obÄ›da, Å¡li jsme nasbírat manu a pÅ™i tom nás kousali hadi a Å¡tíři. Kdo byl hryznut, Å¡el se vyléčit k holi, kterou držel Mojžíš nad hlavou.

Po sbÄ›ru many a chytání létajících kÅ™epelek dívky rozdÄ›laly oheň k přípravÄ› obÄ›da. ObÄ›d provázely i obÄ›tiny skutečné, když se Å™ezbáři nÄ›kolikrát poÅ™ezali pÅ™i tvorbÄ› ozdobných dÅ™evÄ›ných pÅ™edmÄ›tů. Oddílový zdravotník mÄ›l tak plno práce a nakonec konstatoval, že musí doplnit lékárničku.

Kolem druhé hodiny odpolední se vypravujeme z tábora na další putování do ZemÄ› zaslíbené. Na nedaleké louce kluci pÅ™ipravili hÅ™iÅ¡tÄ› pro ringo.

Ke slovu opÄ›t pÅ™ichází nÄ›kolik skvÄ›lých veršů z Písma a pak se jde hrát ringo.

V pozdním odpoledni nadeÅ¡el čas pro návrat z lesoparku do civilizace. VÅ¡echno balíme a jdeme. Za celou výpravu jsme také poznali nÄ›kolik druhů stromů, rostlin a ochutnali rostliny, které lze sníst.

Celou naÅ¡i výpravu do ZemÄ› zaslíbené končíme opÄ›t u páté základní Å¡koly a zde se také družinovými pokÅ™iky loučíme.

 

VítÄ›zslav ÄŒermák – Atana

[PVGM id=6146]