Táborová základna Žermanice (Marina Jonáš)

Areál Mariny Jonáš se nachází na březích Žermanické přehrady v podhůří Beskyd. Je to ideální místo nejen pro víkendové akce či tábory Royal Rangers, ale také pro aktivity křesťanské mládeže, dorostu, nedělních škol a dalších skupin.