19. ph Příbram: Schůzka 29.5.2020

Poslední květnová schůzka se uskutečnila v pátek 29. 5. 2020. Krásné slunečné odpoledne nám přálo. Byli jsme a budeme zaopatřeni takovýmto počasím stále. Opět je nás víc než dost a dokonce přišla nová sestra – Adélka. Bobrů je sedm, Lišek je dnes o něco méně – jen čtyři.

Na úplném začátku luští chlapci a dívky krátkou šifru v Morseovce. Následuje nástup a hlášení náčelníků kmenů. V přesný okamžik – teď – jdeme k zábradlí u školního schodiště a soutěžíme ve vázání lodní smyčky. Kupodivu to jde všem a komu hůř, tak tomu pomáhají druzí. V nedalekém parku mezi domy máme vzrostlé břízy s pořádně silným kmenem. Na nich naše děti cvičí další uzel – Ambulanční smyčku. Na kmeny uváží lodní smyčky a uzlovačky spojí Ambulanční smyčkou. Je to pro chlapce trochu oříšek, spolupracovat. Dokonce Michal u tohoto úkolu šplhal skoro až na vrcholek břízy. Nakonec se vše vydaří. Zde vítězí kmen Lišek.

Sestavit rozstříhaných několik vět ve větru a zapamatovat si obsah textu je skoro nad dětský rozverný stav. Ale, tady zase bodují chlapci a vítězí. Věty si zapamatovali. Text byl zaměřen na první pomoc.

Po takovéto rušné části se přesouváme k prolézačkám a hrajeme tu několik her. V samotném závěru schůzky přišlo na řadu slovo z Písma – o Mojžíšovi a Amálekovcích. Cestou ke škole hrajeme na Grizzlyho. Tato hra je u nás oblíbená a nikdy se neohraje. Přesně v šest hodin se loučíme a rozcházíme se do svých domovů.

Vítězslav Čermák – 19. přední hlídka Příbram

Copy link
Powered by Social Snap