Rytířský tábor Hostěnice 2010

Non nobis, Domine, non nobis, sec Nomini tuo da gloriam…
Ne nám, Pane, ne nám, ale Jménu svému dej čest… (Žalm 115)

RytířiV létě roku od Narození Páně dvoutisícího desátého, přesněji ve dnech sedmnáctého až dvacátého pátého měsíce Julii, se dítka z hlavního města markrabství moravského, jež se zove Brno, začlenila do svazku chrabrého Řádu rytířů Kristových, aby se zúčastnila tažení slavného za vysvobození Nejjasnější princezny Jeanne Antoinette ze spárů zlořečeného Bratrstva černého. Jmenovaná dcera královská, jenž již od zrození otcem i poddanými svými věrnými milována jest, unesena byla náhle neřády ukrutnými a všemu křesťanstvu odpornými, byvše měla stvůrám těmto k naplnění čárů temných posloužiti. Čin tento ohavný vzbudil hněv spravedlivý mezi pány i lidem země naší. Proto povolán byl Řád rytířů Kristových, aby panovníkem naším poctěn byl milostí záležitost tuto vyříditi. I stalo se tak, že Řád utkal se s ničemy Bratrstva černého, s pomocí Boží na hrdle je ztrestal a paní naši spanilou zpět ku svobodě a otci svému přivedl. O tom, jak bohatou odměnu rytíři naši udatní získali, může čtenář zvídavý počísti si zde:

http://24ph.mypage.cz/menu/bylo/17-25-7-2010-rytirsky-tabor-non

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap