24. ph Brno: Royal Rangers ve Středozemi

Mezi 12. a 19. červencem 2015 proběhl na táborové základně 24. přední hlídky Royal Rangers v Hostěnicích u Brna další z četných letních stanových táborů této křesťanské organizace pro děti a mládež. Ten letošní pořádala kromě domovské 24. PH (při SŽ Brno) i 40. PH (při AC Hustopeče) a byl poněkud slavnostnějšího charakteru. Jednalo se totiž o jubilejní desátý letní tábor 24. PH na hostěnické základně, kterou tento oddíl využívá od podzimu roku 2005.

Téma letošního tábora vycházelo z fantasy díla anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Název celotáborové hry zněl sice „Hobit“, ale se stejnojmennou Tolkienovou knihou toho dějově neměla mnoho společného. Z důvodu nepříliš věrné filmové adaptace daného díla, která nedávno běžela v kinech, se autoři celotáborové hry rozhodli vytvořit si příběh vlastní. Děj se tak odehrával v půvabné hobití zemi Kraj hluboko ve Třetím věku bájné Tolkienovy Středozemě a začínal poté, co byli Krajané zachráněni spojenými armádámi elfů a lidí, které zničily zlou říši Angmar na severu. Dlouhá válka s Angmarem však přinesla vážné ztráty a po tisíci letech požívání ochrany lidskými králi už nebylo zdánlivě nikoho, kdo by o obyvatelstvo Kraje pečoval a chránil je. Děti, které na tábor dorazily, tak musely v rolích hobitů od samého začátku prokazovat schopnost postarat se v mnoha oblastech samy o sebe.

Účastníci tábora prožívali veškeré dění v řadách tří slavných hobitích rodů, tedy Pytlíků, Bralů a Brandorádů (nazývaných dříve Starorády). Celotáborová hra začínala zostra, hned druhý den naši hobiti vyrazili po stopách svých ztracených lučištníků, kteří se nevrátili z války s Angmarem. Následný vývoj však překvapil i zkušené vedoucí. Naši gondorští oři (pod kapotou linkového autobusu) totiž uvázli v pondělní brněnské dopravní špičce a celý pečlivě připravený itinerář výpravy se rázem zhroutil jako domeček z karet. Heslo Royal Rangers však zní „vždy připraven“, a tak byl ještě v autobusu operativně doladěn záložní plán. S Boží pomocí se nakonec všechny etapy celotáborové hry toho dne podařilo realizovat, byť na jiných místech, než bylo původně plánováno. Například prohledávání trosek královského města Fornostu probíhalo na zřícenině hradu Blansek, nikoliv na hradě Holštejn. A dokonce se zdařilo dodržet i plánovaný harmonogram dne. Do městečka Hůrky, tedy na základnu „Pod Vlčí skalou“ 42. PH (při KS Ostrava) u obce Sloup jsme dorazili krátce po půl šesté večerní, tedy přesně v plánovaném intervalu mezi pátou a šestou hodinou. Šestnáct kilometrů pěšího přesunu v Moravském krasu byl obdivuhodný výkon zejména u nejmenších účastníků, kterým nebylo více než šest let. Na večerním ztišení jsme tak vskutku měli zač vzdát Pánovi chválu.

I některé další dny táborového programu doznaly dílčích změn. Tak například dobytí Rádovska, tedy území na východním břehu řeky Brandyvíny, muselo kvůli nepřízni počasí proběhnout nikoliv na veřejném koupališti v obci Mokrá-Horákov, ale přímo na táborové základně a v jejím okolí. Hlavním soupeřem našich hobitů se tedy nestala voda, ale tajemný Starý hvozd. Všeobecný žal z odvolání návštěvy koupaliště se potom rozpustil až v činnosti obzvláště hobity milované, kterou je samozřejmě příprava pokrmů a jejich následná konzumace. Naše hobiťata jsou v tomto umění cvičena již od útlého věku, a tak si část táborové stravy bez problémů připravovala sama ve svých polních kuchyňkách. Dlužno ještě dodat, že zlepšené počasí na závěr tábora návštěvu koupaliště přeci jen umožnilo, za což jsme rovněž vzdali Bohu srdečné díky.

Rozvoj účastníků tábora probíhal i v rovině individuální. Cílem jejich snažení bylo zvýšení obranyschopnosti Kraje zformováním sboru Pomezných a Krajníků, tedy jakési místní a pohraniční hobití policie. Jejich výcvik zahrnoval testy fyzické zdatnosti, znalosti přírody, zpěvu táborové hymny „Kraj“ a v neposlední řadě i biblických veršů z večerních duchovních programů. Úzké propojení celotáborové hry s vyučováním biblických pravd je totiž na táborech Royal Rangers samozřejmostí. Jeden z nejsilnějších momentů tábora kupříkladu nastal během večerního výkladu u táborového ohně na téma sdílení evangelia. Zde byl dětem dán za vzor právě autor „Hobita“, J. R. R. Tolkien, který jako zbožný křesťan přivedl zpět k víře v Boha svého přítele a kolegu z oxfordské univerzity, C. S. Lewise. Ten po svém obrácení napsal mimo jiné i oblíbené „Letopisy Narnie“. Následné slovo o tom, že to nejhodnotnější, co můžeme dát svým nejlepším kamarádům, je víra v Boha, pak podtrhly svým svědectvím i dvě naše vedoucí, které kdysi do Royal Rangers přivedly právě jejich nejlepší kamarádky.

Vyvrcholením tábora byly dvě bitvy. Během Dlouhé zimy vtrhli do Kraje vlci a našim hobitům se je přes nezměrné úsilí nepodařilo porazit. Když se však zdály všechny naděje ztraceny, zasáhly do boje mocnosti, které nad hobity až dosud skrytě bděly. Tajemní Hraničáři v čele s Gandalfem zvrátili boj a našim hobitům připomněli, že „nikdy nejsme sami“, což bylo tématem i následujícího večerního vyučování. Nedosti na tom, hned další den vtrhli do Kraje skřeti. I jim se hobiti postavili tvrdě na odpor a v lítém boji zúročili celý svůj předchozí výcvik. Zahubením skřetího náčelníka Golfimbula byla bitva nakonec vyhrána a Kraj se tak podařilo na dlouhou dobu zajistit před vnějšími nepřáteli. Zakončení tábora bylo tedy naplněno nejen smutkem z konce pobytu ve Středozemi, ale také radostí z dobře odvedené práce. Atmosféru osmi červencových dní si pak účastníci mohou připomínat čtením knihy „Hobit aneb cesta tam a zase zpátky“, z níž bylo každý den po večerce předčítáno několik stran jako pohádka na dobrou noc.

Další informace o této akci zde. Komentovaná fotogalerie z tábora zde.

Copy link
Powered by Social Snap