Vyřeš a splň

Cílem výzvy “Vyřeš a splň” je vyluštit zadané šifry, zjistit tajná hesla a splnit úkoly, které s nimi odemknete.  

Výzvy se mohou účastnit 2 – 5 členné týmy složené z členů stejné hlídky (týmy musí být složené jen z dětí, vedoucí si mohou případně vytvořit vlastní). Tým přihlásíte vyplněním tohoto formuláře, po jeho vyplnění vám na zadaný e-mail přijde odkaz na dokument, do kterého budete doplňovat vyluštěná hesla a fotky se splněnými úkoly.  

Šifry k vyluštění jsou rozděleny do dvou bloků, každý z nich obsahuje 10 šifer. První je dostupný hned při spuštění Pararinga, druhý bude zveřejněný až v druhé polovině května. Šifry jsou očíslované a jsou rozdělené na lehčí (šifry 1-10) a těžší (šifry 11-20). Lehčí šifry vždy nechte luštit mladší členy týmu. Na některé šifry budou možná poskytnuty nápovědy, o tom se vždy dozví přihlášené týmy přes kontaktní e-mail (nápovědy budou dostupné pouze přihlášeným týmům). 

Řešením šifry je vždy jedno smysluplné slovo (heslo), které použijete pro odemčení PDF dokumentu, ve kterém je uvedené zadání jednoho úkolu. Splnění úkolu vždy doložíte fotografií (výjimečně fotografiemi nebo jinak, jak bude uvedeno), na které musí zároveň být vyfocená cedule s číslem (a případně i názvem) přední hlídky. (Pozn.: pokud má heslo 5 a méně písmen, je potřeba ho zapsat dvakrát za sebou, tedy když například vyjde kufr, zadáte pro otevření dokumentu heslo kufrkufr.) 

Pokud je v šifrách využitá abeceda (např. pořadí písmen v abecedě), je vždy použitá anglická abeceda s 26 písmeny (bez CH). V některých šifrách může být použitá i morseova abeceda.  

2. sada šifer

(bude zveřejněna ve druhé půlce května)

Copy link
Powered by Social Snap