Pravidla rangera roku

Od roku 2018 byla zahájena tradice poměřování sil v royalovských dovednostech. Soutěž Ranger roku se skládá z pěti různých disciplín, které mají komplexně prověřit schopnosti soutěžících, od znalostí tábornických a duchovních po schopnosti fyzické. Soutěží se v jednotlivých věkových kategoriích, ve kterých každá přední hlídka může postavit jeden svůj tým a poměřit síly s ostatními. Titul Rangera roku může získat každý, kdo splní požadované limity pro všechny z daných disciplín, teoreticky mohou být držiteli titulu všechny týmy. Nejlepší tým v každé věkové kategorii získává putovní pohár.

Štafetový běh

 • DR: 3 x 500 metrů
 • AR: 3 x 500 metrů
 • ER: 3 x 1000 metrů
 • RR: 3 x 1000 metrů

Rozdělání ohně křesadlem

Družstvo si před vlastní soutěží připraví dřevo a materiál na podpal. Použity mohou být jen přírodní materiály z místa tábořiště. 
Při vlastním provedení musí družstvo rozdělat oheň pomocí křesadla. Oheň musí zapálit a rozhořet tak, že chytne palcové dříví
Křesadlo může použít každý své, pokud nebude mít, křesadlo dodá pořadatel. 

Časové limity:

 • DR: 10 min
 • AR: 8 min
 • ER: 7 min
 • RR: 6 min

Biblické znalosti

Hledání úseků podle čteného slova. Budou čteny 4 místa ze Starého zákona a 4 z Nového zákona. Každý úsek se bude číst 4 minuty. Délka úseku bude dána délkou příběhu nebo logického celku. Bude se opakovat do vypršení 4 minut.
Na odpověď bude mít tým celkem 5 minut. Své odpovědi bude tým zapisovat do tabulky, kterou dostane od pořadatelů.
Týmy mohou používat ekumenický překlad bible, každý člen týmu může mít svou. Bible musí být prosta jakýchkoli záložek nebo označení knih.

Uzlování

Při uzlování bude družstvo vázat najednou a každý z členů musí prokázat znalost všech uzlů. Uzle budou vázány na napnuté horolezecké lano. Každý z členů družstva dostane 6 metrových provazů a jimi bude vázat jednotlivé uzle.

Vázat se budou:

 • ambulanční uzel
 • dračí smyčka
 • lodní smyčka
 • rybářská spojka
 • dvojitá osma
 • loďkový uzel

Závod bude probíhat tak, že po startu všichni z družstva začnou vázat na horolezecké lano jednotlivé uzle. Počítá se čas po dokončení posledního uzle. Poté budou jednotlivé uzle zkontrolovány a za špatně uvázaný uzel bude časová penalizace. 

Orientace s busolou

 • DR: Určení azimutu pro 4 body; limit 5 min
 • AR: Azimuťák s 5 body; limit 10 min
 • ER: Azimuťák s 8 body; limit 10 min
 • RR: Azimuťák s 10 body; limit 10 min

Copy link
Powered by Social Snap