Dobrovolníci

K zajištění chodu Ringoturnaje potřebujeme i pro nadcházející ročník vytvořit několik dobrovolnických týmů. Rádi bychom zlepšili bezpečnost a informovanost na turnaji, ale na to potřebujeme, abyste nám pomohli.

Každý dobrovolník získá slevu 400,- Kč, bude moci nahlédnout do zákulisí organizace Ringoturnaje a bude mít možnost učit se spolupracovat v přátelském týmu. Dobrovolník bude zaměstnán zhruba 6 h denně (někdy souvisle, v jiných případech nárazově). Dobrovolníci se mohou účastnit turnaje v ringu.

Stravovací tým

5 osob,
min. 1 dospělý

Výdej jídla v hotelu a pomoc v kuchyni.

Speciální požadavek: Dobrovolníci musí mít potravinářský průkaz (vydává obvodní lékař).

Technický tým

3 osoby

Příprava jídelních a shromažďovacích prostor; organizace a dohled během jídel a shromáždění.

Tým zvukaře

2 osoby

Cca 4 hodiny denně podle potřeb a pokynů zvukaře.

Speciální požadavek: Dobrovolníci by měli mít jisté zkušenosti se zvučením.

Bezpečnostní tým

12 osob nad 15 let
+ 4 dospělí

6 hodinové směny + nárazová výpomoc. Služba na bráně; infostánek; pořádek a bezpečnost v areálu; pomoc při organizaci shromáždění.

Poznámky:

  1. Výše uvedené počty jsou počítány pro velikost turnaje 600 a více účastníků.
  2. Pokud by se s ohledem na vývoj situace s COVID-19 musela velikost turnaje omezit, snižoval by se úměrně i počet dobrovolníků v jednotlivých kategoriích.
  3. V této situaci by dostávali přednost dobrovolníci podle data registrace.
Copy link
Powered by Social Snap