Rekvalifikační kurz – výškový specialista

lana1(15. – 17. Dubna 2016)

Absolvent výcviku bude schopen samostatně operovat ve výškách a nad volnou hloubkou. Po úspěšném složení zkoušky, skládající se z části teoretické i praktické, mu bude vydáno „Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění výškových prací a prací nad volnou hloubkou pomocí speleologické techniky“. Držitel takového osvědčení je oprávněn vykonávat veškeré výškové práce v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a §101-108 Zákoníku práce. Toto osvědčení je postaveno na stejnou úroveň jako „Osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky“ a stejně tak je nutno ho obnovovat 1x za 12 měsíců.

Kde:
Vzdělávací Středisko Royal Rangers, Černošín (okr.Tachov)

Hlavní specializace kurzu:
bezpečnost práce ve výškách

Co se naučíte:
základní uzly potřebné pro práci ve výškách, používané materiály, správný pohyb ve výškách, základní lezecké techniky nad volnou hloubkou

Získáte: 
po úspěšném absolvování získáte osvědčení pro práci ve výškách, které je vyžadováno podle vyhlášky ČÚBP a ČBÚ 363/2005 Sb.

Na kurz je možné se přihlásit Zde, nebo na emailu royal.ichthys@seznam.cz.

Copy link
Powered by Social Snap