64. přední hlídka Brno

64. přední hlídka Royal Rangers, Oblá 460/81, 63400 Brno – Nový Lískovec

08. přední hlídka Zlín

8. přední hlídka Royal Rangers, Bratří Sousedíků 1076, 76001 Zlín