POZVÁNKA NA ZIMNÍ PŘEŽITÍ PRO VEDOUCÍ

Kdo jste – podobně jako já 🙂 – celé roky tiše záviděli našim juniorům možnost zúčastnit se juniorského NVT Zimní přežití, tak nyní máte/máme možnost zúčastnit se akce podobného charakteru, ovšem určené pro dospělé účastníky.
Detaily najdete v PDF pozvánce. Zájemci o akci by si měli rezervovat oba termíny (26.-28. 1. i 23.-25. 2. 2018) – ve kterém termínu akce nakonec proběhne bude určeno až těsně předem dle aktuálních sněhových podmínek. Přihlášky a případné dotazy můžete směřovat přímo na Zuzku Kovandovou z pořádající 15. PH (kontakty najdete na pozvánce).
Ačkoliv se juniorské NVT i tato akce pro vedoucí jmenují shodně „Zimní přežití“ a proběhnou obě venku na sněhu, takže si logicky jsou v mnoha ohledech podobné, v jiných ohledech se naopak určitě budou lišit. Akce pro vedoucí není koncipována jako výcvik vedený instruktory, nýbrž jako společné setkání kamarádů/kolegů, a jisté rozdíly se najdou i z hlediska doporučeného (či naopak zakázaného) vybavení. Tak s tím prosím počítejme. 🙂

Copy link
Powered by Social Snap