POZVÁNKA NA ZIMNÍ PŘEŽITÍ PRO VEDOUCÍ

Kdo jste – podobnÄ› jako já 🙂 – celé roky tiÅ¡e závidÄ›li naÅ¡im juniorům možnost zúčastnit se juniorského NVT Zimní pÅ™ežití, tak nyní máte/máme možnost zúčastnit se akce podobného charakteru, ovÅ¡em určené pro dospÄ›lé účastníky.
Detaily najdete v PDF pozvánce. Zájemci o akci by si mÄ›li rezervovat oba termíny (26.-28. 1. i 23.-25. 2. 2018) – ve kterém termínu akce nakonec probÄ›hne bude určeno až tÄ›snÄ› pÅ™edem dle aktuálních snÄ›hových podmínek. PÅ™ihlášky a případné dotazy můžete směřovat přímo na Zuzku Kovandovou z pořádající 15. PH (kontakty najdete na pozvánce).
Ačkoliv se juniorské NVT i tato akce pro vedoucí jmenují shodnÄ› „Zimní pÅ™ežití“ a probÄ›hnou obÄ› venku na snÄ›hu, takže si logicky jsou v mnoha ohledech podobné, v jiných ohledech se naopak určitÄ› budou liÅ¡it. Akce pro vedoucí není koncipována jako výcvik vedený instruktory, nýbrž jako společné setkání kamarádů/kolegů, a jisté rozdíly se najdou i z hlediska doporučeného (či naopak zakázaného) vybavení. Tak s tím prosím počítejme. 🙂