Pozvánka na NVT II.

NVT25Zveme všechny vedoucí RR na tradiční NVT II – opět v Černé Hoře ve středisku Wod of Life.
Kurz proběhne v termínu 13.11. – 17.11. 2015 a je určen aktivně sloužícím vedoucím Royal Rangers (věk více jak 18 let).

Cílem je setkat se s ostatními vedoucími a strávit dobrý čas v obecenství s naším Pánem. Mezi pozvanými hosty je biskup AC Martin Moldan, René Tauber, kteří nám sloužili v předchozích ročnících.

Doporučuji toto setkání všem vedoucím i těm, kteří již NVT II absolvovali v předchozích letech.

Přihlásit se můžete skrze elektronickou přihlášku, kterou prosím vyplňte a odešlete. Následně by Vám měl přijít mail s vyplněnou přihláškou a odkazem na pdf soubor. Pdf prosím vytiskněte, podepište a nechte podepsat Vaším velitelem Přední hlídky. Takto podepsanou přihlášku přivezte k registraci do Černé hory na NVT II. Po elektronické registraci obdržíš cca do 7 dní informační mail.

Přihláška na NVT 2 – 2015

Za tým vedoucích

Karel Hauptman

NVT2_001 Konfer2014_04 Konfer2014_03 Konfer2014_02

Copy link
Powered by Social Snap