Pozvánka na NVT II.

NVT25Zveme vÅ¡echny vedoucí RR na tradiční NVT II – opÄ›t v ÄŒerné HoÅ™e ve stÅ™edisku Wod of Life.
Kurz probÄ›hne v termínu 13.11. – 17.11. 2015 a je určen aktivnÄ› sloužícím vedoucím Royal Rangers (vÄ›k více jak 18 let).

Cílem je setkat se s ostatními vedoucími a strávit dobrý čas v obecenství s naším Pánem. Mezi pozvanými hosty je biskup AC Martin Moldan, René Tauber, kteří nám sloužili v pÅ™edchozích ročnících.

Doporučuji toto setkání vÅ¡em vedoucím i tÄ›m, kteří již NVT II absolvovali v pÅ™edchozích letech.

PÅ™ihlásit se můžete skrze elektronickou pÅ™ihlášku, kterou prosím vyplňte a odeÅ¡lete. NáslednÄ› by Vám mÄ›l pÅ™ijít mail s vyplnÄ›nou pÅ™ihláškou a odkazem na pdf soubor. Pdf prosím vytisknÄ›te, podepiÅ¡te a nechte podepsat Vaším velitelem PÅ™ední hlídky. Takto podepsanou pÅ™ihlášku pÅ™ivezte k registraci do ÄŒerné hory na NVT II. Po elektronické registraci obdržíš cca do 7 dní informační mail.

PÅ™ihláška na NVT 2 – 2015

Za tým vedoucích

Karel Hauptman

NVT2_001 Konfer2014_04 Konfer2014_03 Konfer2014_02