NVT Juniorů 2013, voda

salza1NVT Juniorů, voda (Salza, Rakousko, 27.9. – 29.9.2013)

Poslední zářijový víkend vyrazila 4 plnÄ› naložená auta smÄ›r rakouské mÄ›stečko na Å™ece Salze, Wildalpen. Jedenáct juniorských vedoucích a pÄ›t „seniorů“. VÅ¡ichni natěšení na vodu a úžasnou přírodu Alp. Takto na podzim vyráželi poprvé. Jarní termín zhatily povodnÄ›, které postihly stÅ™ední Evropu. PÅ™edpovÄ›di na podzim byly velmi různé od „zataženo, déšť a zima“ po „polojasno, slunce, teplo“.

Do Wildalpen dorazili kolem 10 hodiny a generalita rozhodla, že vyzkouší kemp na druhé straně řeky. A řekněme, že to byla dobrá volba. Více místa, prostornější sprchy a pod stany tráva.

Očima Karla H.: Vyskákali jsme z aut, pÅ™ivítala nás zamračená obloha. Spolu s Katkou jsme rychle zareagovali a začali stavÄ›t svůj stan a dobÅ™e jsme udÄ›lali, protože se bÄ›hem chvíle spustil sluÅ¡ný déšť. Ostatní stavÄ›li už za vytrvalého deÅ¡tÄ›. Kemp byl skoro prázdný a tak jsme mÄ›li místa dost.

Déšť ustal a tak doÅ¡ly výmluvy, Å¡lo se do gumy, a hurá na horní úsek Salzy. Zde nás Peca proÅ¡kolil a jelo se. Obloha pořád zamračená. Po prvních pár kilometrech na první zastávce se to začalo trhat. To se hned vyrojilo optimistů, že je to v pohodÄ› a že už bude pÄ›knÄ›. Já zůstal „klidný“ a komentoval to jako chyby v matrixu. Což se ukázalo jako pravdivé. ZpÄ›t do kempu jsme dorazili bez nehod.

Večeře a večerní kázání nám zakončilo pohodový den.salza2

V sobotu ráno Å™idiči vyrazili s auty dolů a my jsme mÄ›li modlitby za pÅ™ední hlídky a účastníky. Trochu se nám to protáhlo a Bůh nám dal pro nÄ›které i slova povzbuzení.

Po návratu Å™idičů jsme naskákali do lodí a první „zkuÅ¡ené“ lodÄ› vyrazili napÅ™ed pod peÅ™ej zachraňovat. No, já s Katkou projeli, ale Peca ve válečku hodil s lodí krásnou otočku a bylo po zachraňování. Krom nás to nikdo nevidÄ›l, ale byl to po velmi dlouhé dobÄ› „prásk“ pana veduciho.

Sobotní den se opravdu vydaÅ™il, sluníčko, teplo a pohoda v týmu. Bez problémů jsme projeli vÅ¡echny peÅ™ejky a užili si krásné vody. „U nahaté NÄ›mky“ jsme dali obÄ›d a jednu z várek podobenství od naÅ¡ich juniorů. Galerka, peÅ™ej PÄ›t prstů a obÄ› soutÄ›sky byly pÄ›kným zakončením vody. V soutÄ›sce jsme udÄ›lali pÅ™estávku a naÅ¡i „šílení“ junioÅ™i se vrhali z Ãºtesu do Å™eky. PÄ›kné.

Večer jsme pokračovali ve vyučování. Tam jsem se „trochu“ rozhorlil a kázal a kázal. Někteří vnímali a těšilo je to, ale byli i tací, co nám usínali, že.

NedÄ›le, poslední den, byla dnem balení, úklidu, ale hlavnÄ› poslední vody. Spodní úsek jsme sjeli v rekordním čase 4 hodin.

Na sušení lodí se nám rozsvítilo sluníčko, takže jsme vše usušili a sbalili a hurá domů.

 Byla to velmi podaÅ™ená akce. Podzimní příroda, barevné stromy a úžasné hory to jen vylepÅ¡ily.

 Karel

Fotogaleri najdete zde.

Napsat komentář