Nová vyhláška k hygienickým požadavkům na tábory

Paragraf1Od ledna 2014 platí nová Hygienická vyhláška pro zotavovací akce (422/2013), která jistě bude zajímat všechny, kdo organizujeme tábory pro děti.

I když nepÅ™ináší žádné pÅ™evratné novinky, pár zmÄ›n v ní najdeme, hlavnÄ› co se týče pÅ™edepsaného formuláře o zdravotní  způsobilosti dítÄ›te, rozsahu Å¡kolení zdravotníků a pÅ™edepsaném vybavení lékárničky.  (Stručný pÅ™ehled zmÄ›n najdete zde.)

VÅ¡echny  podrobnosti této vyhlášky budeme také probírat na akreditovaném „Å kolení hlavních vedoucích letních táborů“, které probÄ›hne 21.-22.bÅ™ezna 2014 opÄ›t v OldÅ™ichovicích. PÅ™ihlášku najdete zde.

Napsat komentář