Nová soutěž: Ranger roku

Jako Národní rada Royal Rangers v ČR ve spolupráci s týmem Ringoturnaje RR vyhlašujeme týmovou soutěž v royalovských dovednostech – Ranger roku. Chceme poměřit síly, dovednosti a znalosti našich royalistů. Chceme najít šampióny. Chceme motivovat. Chceme podpořit práci v předních hlídkách a výuku základních dovedností.

Tato soutěž je určena pro tříčlenné týmy ve věkových kategoriích Discovery Rangers a Adventure Rangers, v případě zájmu (přihlášení alespoň 10 týmů) se bude soutěžit i v kategorii Expedition Rangers. Soutěž bude probíhat v pěti disciplínách:

1. štafetový běh na 100 m
2. rozdělání ohně
3. uzlování
4. stavba stanu
5. biblické znalosti


Pro každou z těchto pěti disciplín budou vyhlášeny limity, po jejichž splnění získává družstvo titul Ranger roku. Nejlepší tým se stane šampiónem a získá putovní pohár a věcné ceny.
Každá přední hlídka může nominovat pouze jeden tým pro každou věkovou kategorii. Věkové kategorie jsou shodné s kategoriemi na Ringoturnaji. Přihlašování týmů do soutěže bude probíhat současně s registrací předních hlídek na Ringoturnaj. O složení týmů rozhoduje velitel přední hlídky.
Soutěž bude probíhat na 21. Ringoturnaji v Křižanově.

Popis disciplín:

1. Štafetový běh – sprint na 3 x 100 m. Hodnotí se čas doběhu.
2. Rozdělání ohně – každý tým dostane sklenici od majolky, do které si přichystá před soutěží dřevo. Na oheň smí být použito pouze dřevo z křižanovského tábořiště. Sklenici na dřevo dostane tým na místě. Poté musí připravit oheň, na tři sirky jej zapálit a přepálit provázek upevněný 20 cm nad zemí. Hodnotí se čas od stavby ohně po přepálení provázku.
3. Uzlování – postupně každý z týmu váže za sebou ambulanční uzel, dračí smyčku, lodní smyčku, rybářskou spojku, dvojitou osmu, loďkový uzel, napínačku. Hodnotí se čas potřebný k uvázání všech uzlů.
4. Stavba stanu – stavba kopulového stanu s dvouprutovou konstrukcí. Hodnotí se rychlost, preciznost postavení a neponičení stanu.
5. Biblické znalosti – biblický kvíz zahrnuje 5 otázek ze Starého zákona (2 min.), 5 otázek z Nového zákona (2 min.) a hledání biblického příběhu na čas (2 minuty). Hodnotí se správnost odpovědí.

Za Národní radu a tým Ringoturnaje RR

Karel Hauptman

Copy link
Powered by Social Snap