Národní výcvikový tábor druhé úrovně

Místo: Černá Hora, středisko Word of Life
Datum: 24.10. – 28.10.2013
Počet: 20 účastníků, 7 lektorů, 2 hosté

NVT2_001 LetoÅ¡ní NVT II bylo ve stínu naší výroční 20. konference Royal Rangers. To se odrazilo i na zájmu ze strany vedoucích. Tento podzim byl na akce nabitý. Nakonec vÅ¡ak se pÅ™es vÅ¡echny peripetie pÅ™ihlásilo 20 účastníků. Bratr biskup Martin Moldan potvrdil svou účast pÅ™islíbenou již na jaÅ™e a totéž i René Tauber. Nic tedy nebránilo, abychom se ve čtvrtek mohli začít sjíždÄ›t do ÄŒerné Hory. PÅ™edpovÄ›di slibovaly příjemný teplý a slunečný víkend. Jako jedni z prvních pÅ™ijeli ti, kteří to mÄ›li nejdál – sestry z Vyššího Brodu.

NVT zahájil náš národní velitel Petr Walach a pak už to bylo jako pÅ™i jízdÄ› na tobogánu. Odlehčený čtvrteční večer, v pátek dopoledne navazovala lekce o duchovních darech v podání bratra René Taubera. Ta nás naladila na soustÅ™edÄ›ní se na působení Ducha Svatého. Bratr Renek je praktik a tak když jsme se ponoÅ™ili do lekce, proroctví, modlitby, slova poznání a moudrosti jsme zakusili na vlastní kůži. Bůh začal s terapií u mnohých z nás. Nutno dodat, že to nebylo nepříjemné, naopak Bůh se skrze Ducha Svatého něžnÄ› dotýkal bolavých míst a jednal. Těžko se to popisuje, ale faktem, že to byla dobrá lekce, je neplánované protažení o téměř hodinu. Pak jsme pokračovali pÅ™i poobÄ›dové diskuzi v načatém ranním tématu. VÅ¡echny dny byly proloženy praktickými lekcemi (budování týmu, tvorba biblické lekce pro dÄ›ti, bezpečnost na akcích, fotografování apod.). Večer jsme pÅ™ivítali bratra biskupa AC Martina Moldana, který pro svou večerní lekci vybral téma autorit a vykazatelnosti. Druhý den ráno jsme se jeho prostÅ™ednictvím seznámili s principy pastorace. Diskuze navazující na tuto lekci byla plná praktických otázek – jak sloužit dÄ›tem, jaké jsou hranice pastorační služby dÄ›tem, jak postupovat pÅ™i pastoraci v partnerských vztazích atd.

Další lekce už byly v rukou „domácích“: trvalá duchovní nezralost, kázeň, evangelizace dÄ›tí a spolupráce s Duchem Svatým nás popichovaly a motivovaly ke službÄ›.

Asi nejvzácnÄ›jším momentem NVT II byly společné modlitby a chvály. Bůh odpovídal na modlitby nÄ›kdy až nad očekávání rychle. Například uzdravení poranÄ›ného lýtka Kuby Fridricha bylo velkým povzbuzením pro vÅ¡echny. Ve chválách nás vedl tým z AC Brno vedený Tomášem Malinou. Ten stejný tým sloužil i na naší konferenci. Tolik času pÅ™ed Pánem v modlitbÄ› a chvále jsem dlouho nemÄ›l J.

Stabilní součástí, na kterou se rychle zvyklo, byla kuchynÄ› v podání Ládi Menčíka, který pÅ™ipravoval, vaÅ™il a pekl masíčko a další jídlo. Tak nÄ›jak jsem si pÅ™edstavoval závdavek nebe J.

Celý čas plynul velmi rychle a než jsem se rozkoukal, bylo pondělí ráno, poslední lekce a balení. Třetí NVT II bylo požehnané. Věřím, že nás Bůh připravoval na další službu a vyučoval a dosáhl svého cíle. Mám očekávání, že uvidíme mnohé průlomy ve službě předních hlídek. Věřím, že Bůh bude otevírat nové příležitosti pro evangelizaci, budování a vystrojování dětí do služby. Bude jen na nás, zda vykročíme a budeme pracovat a staneme se tím součástí Božího díla.

Napsal Karel Hauptman

Fotogalerii NVT2 najdete zde.

Napsat komentář