Kurz pro zdravotníky

zdravotník1V termínu 26.3 – 29.3.2015 pořádá ZSRR kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ se zaměřením na poskytování pomoci ve stížených přírodních podmínkách.
Kurz je určen pro široké spektrum zájemců, od lidí, kteří mají zájem se realizovat jako zdravotníci při volnočasových aktivitách dětí i dospělých, pro ty, kteří chtějí mít jistotu, když mají poskytnout neodkladnou pomoc při ohrožení života či zdraví ve svém každodenním životě.
V průbÄ›hu kurzu se frekventanti naučí jak správnÄ› postupovat pÅ™i Å™eÅ¡ení vÅ¡ech možných i nemožných situacích, se kterými se mohou v Å¾ivotÄ› potkat.
Naučí se správnÄ› provádÄ›t KPR (cardiopulmonární resuscitaci), zastavovat masivní krvácení, používat AED (automatický defibrilátor), co dÄ›lat, když se dítÄ› dusí a spoustu dalších témat. Výuka zahrnuje komunikaci se záchrannými složkami. Co dÄ›lat se zranÄ›ným podchlazeným pacientem v horách, jak se chovat pÅ™i teroristickém útoku pÅ™i použití konvenčních zbraní či výbuÅ¡nin, jak zajistit sebe a skupinu pÅ™i použití Å¡pinavé bomby atd….
Nedílnou součástí je pětihodinový blok vodní záchrany.
Kurz je akreditován MÅ MT a je vyučován interaktivnÄ› (vÄ›tÅ¡ina výuky probíhá formou Å™eÅ¡ení praktických situací). Je nutné počítat s tím, že kurz je spojen s pohybovými aktivitami v terénu, proto je nutné, aby účastníci na to byli pÅ™ipraveni – jak oblečením a obuví, tak i odhodláním.

Na kurz je možné se na emailu royal.ichthys@seznam.cz