Kurz zdravotníků zotavovacích akcí 2016

zlstezka1V termínu 24.–27.3.2016 pořádá Záchranná služba Royal Rangers kurz „Zdravotník zotavovacích akcí” se zaměřením na poskytování pomoci ve ztížených přírodních podmínkách.

Kurz je určen pro široké spektrum zájemců – od lidí, kteří mají zájem se realizovat jako zdravotníci při volnočasových aktivitách dětí i dospělých, po ty, kteří „pouze” chtějí mít jistotu, když mají poskytnout neodkladnou pomoc při ohrožení života či zdraví ve svém každodenním životě.

V průbÄ›hu kurzu se frekventanti naučí jak správnÄ› postupovat pÅ™i Å™eÅ¡ení vÅ¡ech možných i nemožných situací, se kterými se mohou v Å¾ivotÄ› potkat. Naučí se správnÄ› provádÄ›t KPR (kardiopulmonální resuscitaci), zastavovat masivní krvácení, používat AED (automatický defibrilátor), co dÄ›lat, když se dítÄ› dusí, a spoustu dalších témat. Výuka zahrnuje komunikaci se záchrannými složkami. Co dÄ›lat se zranÄ›ným podchlazeným pacientem v horách, jak se chovat pÅ™i teroristickém útoku, pÅ™i použití konvenčních zbraní či výbuÅ¡nin, jak zajistit sebe a skupinu pÅ™i použití Å¡pinavé bomby, atd. Nedílnou součástí je pÄ›tihodinový blok vodní záchrany.

Kurz je akreditován MÅ MT a je vyučován interaktivnÄ› (vÄ›tÅ¡ina výuky probíhá formou Å™eÅ¡ení praktických situací). Je nutné počítat s tím, že kurz je spojen s pohybovými aktivitami v terénu, proto je nutné, aby účastníci na to byli pÅ™ipraveni – jak oblečením a obuví, tak i odhodláním.

Na kurz je možné se pÅ™ihlásit e-mailem na adresu royal.ichthys@seznam.cz.