Kurz Výškový specialista – lanové aktivity

Milí kamarádi, pÅ™ipomínám termín jarního kurzu lezců. Vzhledem k tomu, že je to již za dva mÄ›síce, je nejvyšší čas posílat pÅ™ihlášky, abychom vÄ›dÄ›li, zda se nás sejde dost a kurz se bude moci uskutečnit.
V termínu 23.-26. 3. 2017 pořádá ZS RR rekvalifikační kurz Výškový specialista, vhodný jak pro získání způsobilosti k práci ve výškách, tak pro práci s dÄ›tmi formou stavÄ›ní vysokých lanových pÅ™ekážek.
Absolvent výcviku bude schopen samostatnÄ› operovat ve výškách a nad volnou hloubkou. Po úspěšném složení zkouÅ¡ky skládající se z ÄÃ¡sti teoretické i praktické mu bude vydáno osvÄ›dčení o odborné způsobilosti k provádÄ›ní výškových prací a prací nad volnou hloubkou pomocí speleologické techniky. Držitel takového osvÄ›dčení je oprávnÄ›n vykonávat veÅ¡keré výškové práce v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a §101-108 zákoníku práce. Toto osvÄ›dčení je postaveno na stejnou úroveň jako osvÄ›dčení odborné způsobilosti k provádÄ›ní výškových prací pomocí horolezecké techniky a stejnÄ› tak je nutno ho obnovovat jednou za 12 mÄ›síců.
Bližší informace najdete zde.
PÅ™ihlášky a dotazy prosím směřujte na e-mail Royal.ichthys@seznam.cz nebo na telefon 725 738 386 (Z. Kovandová).