Kurz Výškový specialista – lanové aktivity

Milí kamarádi, připomínám termín jarního kurzu lezců. Vzhledem k tomu, že je to již za dva měsíce, je nejvyšší čas posílat přihlášky, abychom věděli, zda se nás sejde dost a kurz se bude moci uskutečnit.
V termínu 23.-26. 3. 2017 pořádá ZS RR rekvalifikační kurz Výškový specialista, vhodný jak pro získání způsobilosti k práci ve výškách, tak pro práci s dětmi formou stavění vysokých lanových překážek.
Absolvent výcviku bude schopen samostatně operovat ve výškách a nad volnou hloubkou. Po úspěšném složení zkoušky skládající se z části teoretické i praktické mu bude vydáno osvědčení o odborné způsobilosti k provádění výškových prací a prací nad volnou hloubkou pomocí speleologické techniky. Držitel takového osvědčení je oprávněn vykonávat veškeré výškové práce v souladu s vyhláškou č. 362/2005 Sb. a §101-108 zákoníku práce. Toto osvědčení je postaveno na stejnou úroveň jako osvědčení odborné způsobilosti k provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky a stejně tak je nutno ho obnovovat jednou za 12 měsíců.
Bližší informace najdete zde.
Přihlášky a dotazy prosím směřujte na e-mail Royal.ichthys@seznam.cz nebo na telefon 725 738 386 (Z. Kovandová).

Copy link
Powered by Social Snap