Kurz pro zdravotníky

REKVALIFIKAČNÍ KURZ ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

Termín: 17.–20. 11 2016

Cíl kurzu:
Absolvent získá rekvalifikaci k vykonávání funkce zdravotníka, která je vyžadována vyhláškou ministerstva zdravotnictví např. pro dětské tábory.

Cena: 3500 Kč – možná sleva na 2500 Kč pro účastníky, kteří chtějí kurz pro práci s dětmi či pro humanitární činnosti.

Co se absolvent naučí:
Po absolvování rekvalifikace bude schopen působit jako zdravotník na zotavovacích akcích, táborech, zájezdech, sportovních výcvicích a školách v přírodě. Bude umět poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob, naučí se organizovat zásah při poskytování první pomoci, zajišťovat přivolání odborné pomoci. Bude vědět, jak zachránit tonoucího. Seznámí se s technikami vyprošťování zraněných osob a s problematikou pomoci a ochrany při hromadných neštěstích, teroristických útocích a přírodních katastrofách. Při poskytování první pomoci bude umět zvážit a zajistit bezpečnost pro sebe i ostatní. Bude spolupracovat se záchrannou službou při jejím zásahu s ohledem na specifika okolního prostředí. Bude znát zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky. Bude znát právní aspekty své funkce i to, jak svou činnost správně dokumentovat. Bude obeznámen se základy hygieny, na jejíž dodržování bude jako zdravotník dohlížet.

Více informací najdete na stránkách 15. PH Royal Rangers.

Copy link
Powered by Social Snap