Royal Rangers v ČR

Krajské rady

Přední hlídky – základní články Royal Rangers, se sdružují v Krajských radách, s cílem spolupráce a budování organizace.
Krajské rady koordinují regionální akce pro děti a vzdělávání vedoucích.

Dále uvádíme kontakty na fungující Krajské rady Royal Rangers v ČR: