Jaká byla jarní Konference velitelů 2019?

Ve slunnou jarní sobotu 23. března 2019 jsme se hojném počtu zhruba 120 vedoucích a juniorů sjeli z celé republiky na pravidelnou Konferenci velitelů RR – tentokrát nově do Olomouce.

Na úvod přítomné národní velitel Petr Walach motivoval k chození po vodě – pokud se chcete také přidat, kliknutím na odkaz si můžete poslechnout nahrávku a nechat se rovněž povzbudit. 🙂

V motivaci, jak dělat věci zdravě a efektivně, dopoledne pokračoval náš host Petr Húšť, v současnosti ředitel festivalu United a předtím hybatel řady dalších křesťanských akcí a aktivit, který s námi sdílel své zkušenosti v oblasti týmové práce a vedení týmů a poradil nám – na základě biblického příběhu z knihy Exodus – jak navýšit svou kapacitu pro službu. Kliknutím na odkazy si opět můžete poslechnout nahrávky (délka 51 resp. 50 minut) – neváhejte, určitě to stojí za to.

Pauzu mezi dopoledními programy jsme strávili aktivně ve chvalách pod vedením místní mládežnické kapely, aktivně jsme využili též polední pauzu – krom občerstvení těla také k setkání krajských rad a řadě přátelských i pracovních rozhovorů.

Odpolední informační blok zahájili tradičně Petr Walach a Robert Matloch informacemi k financím a dotacím MŠMT, na které navázal Petr Svoboda představením balíčku materiálů ke GDPR, připraveného pro přední hlídky zde.

Následoval pestrý maraton představování a pozvánek na řadu našich akcí, jejichž termíny najdete v našem kalendáři. Prezentovány byly – mimo jiné – Ringoturnaj 2019 a  NVT II, či Biblická stezka a Rádcovská škola, pořádané našimi kolegy z Dorostové unie – kliknutím na odkazy si můžete stáhnout příslušné PowerPointové prezentace. Přestaveny byly rovněž první informace k Eurocampu, který proběhne příští léto ve Švýcarsku – podrobnosti publikujeme již brzy v samostatném článku.

Uff. Ani jsme se nenadechli a najednou tu byl konec konference, rychlá loučení a rozjezdy domů. Spolu s Petrem Húštěm děkujeme moc všem, kdo jste investovali svůj čas do účasti na konferenci, stejně tak místnímu sboru AC Olomouc za poskytnutí zázemí, místní 26. přední hlídce za praktickou organizaci (ve spolupráci se 42. PH Ostrava a mistrem klobásníkem Láďou Menčíkem) i všem dalším, kdo přiložili ruku ke společnému dílu. A těšíme se na dobré ovoce, které z letošní jarní konference vzejde.

 

Michal Jungmann

 

Copy link
Powered by Social Snap