Jak pÅ™ežít v drsné přírodÄ›

V pondÄ›lí 13. ledna 2020 pÅ™ipravila 52. pÅ™ední hlídka Royal Rangers v ÄŒeských BudÄ›jovicích besedu  se známým českým polárníkem Jaroslavem Pavlíčkem pod názvem „Jak pÅ™ežít v drsné přírodě“.

již pÅ™edem jste se mohli Jako ochutnávku podívat na zajímavý rozhovor, který mÄ›l v poÅ™adu ÄŒT Uchem jehly.

Jaroslav Pavlíček vyprávÄ›l o svých zkuÅ¡enostech z pobytu ve velehorách (byl členem první zimní expedice na Mt. Everest), z pÅ™echodu Grónska i experimentech na AntarktidÄ›, kde pÅ™ed 30ti lety založil polární stanici Eco-Nelson. Besedu zpestÅ™il ukázkami osobního vybavení do extrémních podmínek a doÅ¡lo i na vaÅ™ení na improvizovaném vaÅ™iči z plechovky od limonády. Zajímavé setkání si nenechalo  ujít pÅ™es 150 lidí  a kdo si sebou pÅ™inesl i KPZku (krabičku poslední záchrany), mohl vyhrát pÅ™i slosování knížku od Jaroslava Pavlíčka „ČlovÄ›k v drsné přírodě“.