We are international Christian non-profit organisation for children and teenagers. We offer sophisticated program for their growth. They will learn how to look after themselves and others in adventurous, safe, entertaining and friendly way.

In our activity we follow our gold rule: “In everything, do to others what you would have them do to you.”

0
years of experience
0
outposts
0
volunteers
0
members

Royal Rangers belongs to organisations which bring active help for children and teenagers. Good example, friendship and real adventure in nature with right motivation and in group of friends helps children to find real life value.

Každý človÄ›k je jedinečný, důležitý a originální, a proto potÅ™ebuje v sobÄ› objevit svoje schopnosti, získat zdravou sebedůvÄ›ru a sílu k zodpovÄ›dnosti.

S dětmi a mládeží pracujeme ve čtyřech věkových skupinách:

Ranger Kids

Pro dÄ›ti ve vÄ›ku 5-8 let (pÅ™edÅ¡koláci – 2. třída).

Discovery Rangers

Pro dÄ›ti ve vÄ›ku 9-11 let (3.-5. třída) .

Adventure Rangers

Pro dÄ›ti ve vÄ›ku 12-14 let (6.-8. třída).

Expedition Rangers

Pro mládež ve vÄ›ku 15-18 let (od 9. třídy do 18 let).

Hlavní náplní naší činnosti jsou pravidelné schůzky, výlety, víkendovky, letní a zimní tábory, kulturní a sportovní akce a zájmové kroužky.

Ty Jsou otevřeny všem dětem, které se chtějí zapojit, bez rozdílu pohlaví, náboženského vyznání, či barvy pleti. Zároveň jsou otevřeny i pro neorganizované děti a mládež, tedy nečleny Royal Rangers.

NaÅ¡e akce jsou plné nezapomenutelných okamžiků…

  • Dobrodružství
  • Zážitky
  • Přátelství
  • Kultura
  • Sport
  • VzdÄ›lávání

+ Více

+ Více

+ Více

+ Více

+ Více

+ Více

Líbí se Vám naše činnost? Podpořte nás.

Darujme.cz

Givt.cz

 

V dneÅ¡ní hektické dobÄ› pÅ™icházíme s aktivní pomocí dÄ›tem a mladým lidem. Naučíme je se postarat o sebe i o druhé. A to vÅ¡e dobrodružným, bezpečným, zábavným a přátelským způsobem.

Fungujeme jako nezisková organizace již od roku 1992 a prostÅ™edky pro naÅ¡i činnost získáváme z dotací a darů. Nedílnou součástí je i pomoc nÄ›kolika stovek vedoucích, kteří svou službu vykonávají zcela dobrovolnÄ› a bez nároku na odmÄ›nu.

Děkujeme za
Vaši, každou
podporu!

Nepřehlédněte! Nakupujete na internetu?

Můžete nás pravidelnÄ› podporovat svými nákupy pÅ™es GIVT, který spolupracuje s více než 1200 nejznámÄ›jšími e-shopy.

Stačí si do prohlížeče pÅ™idat givtího Pomocníka. Bude za vás hlídat vÅ¡echny zapojené e-shopy a pokud nÄ›který z nich navÅ¡tívíte, pÅ™ipomene vám možnost podpory, vyberete Royal Rangers v ÄŒR a dál budete nakupovat, jak jste zvyklí. 

Nestojí vás to nic navíc a my dostaneme část peněz z
hodnoty nákupu.

Díky, že na nás myslíte a pomáháte nám! 🙂

Givt pomocník


Play Video