Online: Evropská konference RR 2021

Na začátku února se již tradičně konala Evropská konference velitelů Royal Rangers („Euro Leader Conference“ neboli „ELC“). Na místo obvyklého třídenního setkání v některé z členských zemí proběhla letos ELC pouze v sobotu 6. února formou tříhodinového online setkání na Zoomu. Setkání se zúčastnilo přes 40 zástupců národních organizací RR z 22 evropských států, zapojených do činnosti Royal Rangers Europe – za Česko se připojili Petr Walach, Marek Bužga a já (Michal Jungmann).

Po úvodní „zahřívací“ hře nás kolega Miguel ze Španělska povzbudil slovy z Janova evangelia:
„Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstává-li v révě, tak ani vy, jestliže nebudete zůstávat ve mně. Já jsem ta vinná réva, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,4–5)
Asi ta slova všichni známe – a možná jsme již na ně i mnohokrát sami kázali – přesto mě v této podivné době znovu silně oslovila. Tak třeba osloví i vás. Zůstávat s Ježíšem. Kéž to pro nás není prázdná fráze a klišé, ale realita našich všedních dnů.

Po biblickém povzbuzení a modlitbě setkání pokračovalo pracovní částí – projednáním zpráv o činnosti a účetní závěrky za minulý rok, schválením rozpočtu na letošní rok a dalšími formálními nezbytnostmi. Na místo Jeana-Paula Maroniho z Francie, kterému letos vypršel mandát a z pracovních důvodů již nekandidoval na další čtyřleté období, byl do pětičlenného vedení Royal Rangers Europe nově zvolen Géza Tarcali, národní velitel z Maďarska. Pokud je vám Gézovo jméno nějak povědomé, vaše paměť vás neklame – v roce 2017 byl Géza hostem na naší národní Konferenci velitelů v Brně. Věříme, že pro tým evropského vedení bude Géza užitečnou posilou.

Z další agendy lze zmínit například závěrečnou zprávu loňského neuskutečněného Eurocampu – vzniklé ztráty se švýcarskému týmu povedlo výrazně zredukovat a na jejich pokrytí tak nakonec stačila finanční rezerva, alokována z předchozích ročníků. Dary z loňské sbírky na pokrytí ztrát, ve které se vybralo sympatických 30 tisíc euro, tak budou použity pro příští Eurocamp, který by měl v roce 2024 proběhnout v Maďarsku. Mnozí si ještě možná vybavíme své zklamání, když jsme se před necelým rokem o zrušení loňského ročníku dozvěděli – ve světle vývoje v posledních měsících je však myslím dobré uznat, že toto rozhodnutí bylo prozíravé a moudré; i tato zpětná vazba od účastníků směrem k eurotýmu v rámci konference zazněla.

Po probrání „našich“ evropských záležitostí dostal slovo rovněž Doug Marsh ze Spojených států, ředitel Royal Rangers International. Ve svém příspěvku zmínil, že i přes potíže, spojené s pandemií covidu-19, práce Royal Rangers celosvětově roste a nově služba Royal Rangers začíná úspěšně fungovat na Srí Lance a v Indii. Pokud byste se chtěli – navzdory geografické vzdálenosti – na této službě také podílet, máme všichni možnost přispět svým modlitebním závazkem či finančním příspěvkem – podrobnosti (v angličtině) najdete na stránkách projektu Ignite Eurasia.

Na závěr setkání byl prostor rovněž na sdílení v menších skupinkách po třech čtyřech účastnících. Debata se obvykle stočila na naše aktuální zkušenosti v době pandemie a většinou jsme se shodli, že ačkoliv jsme velmi vděčni za technické prostředky, které nám umožňují zůstávat v kontaktu s dětmi z hlídek alespoň na dálku – a stejně tak za možnost setkat se on-line v rámci Evropy – tak už se všichni moc těšíme, až se budeme moci znovu bezpečně setkávat tváří v tvář. Příští rok by měla ELC proběhnout začátkem února v rumunské Kluži.

Chcete-li se o práci RR v Evropě dozvědět více, můžete si prolistovat ročenku RRE za rok 2020.

Michal Jungmann | 35. přední hlídka Praha

Copy link
Powered by Social Snap