Royal Rangers v ČR

Eurocamp

Pravidelně, jednouEurocamp za čtyři roky, připravuje Royal Rangers Europe celoevropské setkání členů Royal Rangers – Eurocamp.

Několikatisícový tábor je vždy nezapomenutelnou událostí a my jsme již řadu let jeho aktivní součástí. Kromě úžasných zážitků tu účastníci také získají nové zkušenosti, kontakty a přátelství. Tábor je zpravidla rozdělen do menších vesnic, které organizují během něj společná setkání. V průběhu dne probíhá program na tzv. Marketplatz, kde probíhají přehlídky, vystoupení delegací, hudební a taneční soutěže apod. Několik desítek tvůrčích dílen nabízí účastníkům možnost zapojit se do různorodých aktivit. Národy mohou také přihlásit svá družstva do fotbalového a volejbalového turnaje a na posledním Eurocampu dokonce do zajímavého (Angličany vedeného) ragbyového turnaje.