Výroční konference Royal Rangers 2013

konfer20let001V tomto roce jsme oslavili 20. výročí vzniku Royal Rangers v Česku. Na podzim 2012 jsme na Národní radě rozhodli, že uspořádáme dvoudenní konferenci, která bude nejen klasickou podzimní konferencí, ale bude takovým zastavením a ohlédnutím se nad Božím působením v RR. V únoru jsme  na evropské konferenci národních velitelů oslovili Nelsona Hogga a Boba Hollanda, kteří souhlasili, že k nám přijedou a poslouží nám. Druhým důležitým hostem měl být bratr biskup AC Martin Moldan, ten také souhlasil se svou účastí.

V pátek 4. října vše vypuklo. Nejprve v modlitebně AC pro aktivně sloužící vedoucí RR a juniory. Náš tým 18. PH nastoupil už v 15 hodin. Přebudovali jsme modlitebnu AC na sál pro 150 účastníků. První patro sborové budovy se proměnilo v jídelnu, kde se najednou mohlo najíst 60 lidí. Registrace se usídlila v kanceláři sboru. Jak se později ukázalo, právě zde bylo „úzké hrdlo“, kde se vše zpomalilo. V 17 hodin bylo vše připraveno na první účastníky. Kartami zamíchalo neprůjezdné Brno a dálnice D1 ve směru od Olomouce i od Prahy. Mnozí z účastníků uvízli v kolonách a tak nám konference nabrala 45 min zpoždění, ale jak Petr Walach říká: „my máme plán, plán nemá nás“, vše jsme zvládli a jelo se dál.konfer20let004

Důležitým momentem konference bylo schvalování nových stanov Royal Rangers. Naše volební a mandátová komise se vždy nakonec dopočítala. Takže nové stanovy byly schváleny většinou hlasů. Druhým důležitým bodem byla volba Národní rady. Do té kandidovali: Petr Walach, Petr Helešic, Petr Machalec, Karel Hauptman, Pavel Svoboda, Markéta Holečková, Marek Bužga. Nakonec byli do Národní rady zvoleni: Petr Walach, Petr Helešic, Petr Machalec, Karel Hauptman, Markéta Holečková, Marek Bužga. Tím skončili všechny oficiální povinnosti konference a mohla začít společná bohoslužba vedoucích Royal Rangers. Ve chvalách nás vedl „Malina band“ v čele s Ondrou a Tomášem M. Slovem sloužil Nelson Hogg. Přinesl poněkud netradiční pohled na podobenství o rozsévači, kde jádrem poselství byla myšlenka, co dělá v nás rozsévané Boží slovo. Jakou půdou je naše srdce pro rozeseté semeno?

konfer20let006Commander Bob nám posloužil netradičně, pomocí triků a kouzel ukazoval duchovní principy. Myslím, že ho trochu zaskočil náš počet a ze začátku byla na něm znát nervozita, která ale postupem času opadla. „Čtení myšlenek“ Táni bylo super. Petra Walacha zaujal trik se svázáním se řetězem.

Večer jsme zakončili dost pozdě, až po 23 hodině. Pak nastalo velké hemžení, protože část se odebrala do Dětského centra a další začali přebudovávat modlitebnu na ubytovnu. Když jsem to vše viděl, říkal jsem si, že tak to vypadá při hromadných katastrofách, když spí lidi v tělocvičnách J, ale Royal Ranger vše zvládne a všemu se přizpůsobí. Výhodu měli ti, kdo rychle usínají, protože někteří „pracovali“ (řezali dříví) i v noci.

Ráno juniorky z 18. PH připravili snídani pro 110 účastníků a hurá do modlitebny Slova Života na druhou, teď již veřejnosti otevřenou část konference. Na tento den bylo registrováno 240 účastníků, ale přišli i ti, kteří se nezaregistrovali, takže odhadovaná účast byla 260 účastníků.

Ráno zahájil Petr Walach vzpomínkami na začátky. Bylo super vidět a slyšet, v jak skrovných podmínkách Royal začínal. Jak „na divoko“ konfer20let008probíhaly první tábory a kolik úsilí do celé služby vložili zakládající členové RR. Úžasná byla svědectví, jak se Bůh staral o ochranu, jak přiváděl děti a jak zabezpečil Royal Rangers i po materiální stránce. Hlavním hostem tohoto konferenčního dne byl bratr biskup AC Martin Moldan. Jeho kázání na téma rozsévání, které vycházelo ze 4. kapitoly Janova evangelia, ukázalo několik důležitých principů. Pro mne samotného bylo důležité slyšet, že je výsadou nést evangelium a sloužit Bohu. Bůh dává radost ve službě. Používá mnohdy ty nejméně pravděpodobné lidi a situace k tomu, aby oslovil ostatní evangeliem. Že Ježíš investoval do jednotlivců a intenzívně se jim věnoval.

Commander Bob měl velmi silné poselství o Boží milosti a odpuštění zase pomocí triku. Ukázal i mnohé další způsoby, jak lze kázat Boží slovo.

Pomyslným vrcholem konference bylo oceňování vedoucích, kteří byli u začátků služby, dále vedoucích, kteří spolehlivě a dlouhodobě slouží v přední hlídce. Třetím vyznamenáním byli oceněni vedoucí, kteří pracují na národní úrovni. V tomto bloku dostali také někteří z pastorů sborů poděkování za podporu služby.

konfer20let011Celý blok uzavřelo defilé juniorských vedoucích, kteří v roce 2013 absolvovali NVT.

Odpoledne, kdy se konference chýlila ke konci, sloužil slovem Nelson Hogg, kdy pokračoval slovem z podobenství o rozsévači. Ukázal, že není důležitá metoda nebo způsob evangelizace, ale cíl a tomu je nutné vše podřídit.

Petr Walach představil svůj pohled do budoucnosti a v závěru nás vedl do modliteb a chval. Celá konference se poté modlila i za celou „novou“ Národní radu a vyprošovala moudrost pro vedení RR.

Po oficiálním ukončení se mnozí shlukli do kroužků a diskutovali, dokud nebyli „vyhnáni“ domů.

 Nakonec bych chtěl poděkovat Bohu za skvělý čas, který jsme strávili ve společném obecenství.

 Karel Hauptman

Fotogalerie Karla H najdete zde.

Fotogalerie Roberta M. najdete zde.

Podrobný popis konference z pera Jožky Kováře najdete zde.

Několik fotografii z dílny Jožky Kováře můžete najít zde.

 

Na konfrenci byli ocenění vedoucí za věrnost
ve službě mezinárodními medailemi RR:

metal national meritNárodní vyznamenaní Royal Rangers :
(National Medal of Merit)

Uděluje se velitelům RR za mimořádnou a průkopnickou službu při budování Royal Rangers. Držitelé se významnou mírou podíleli na vzniku Royal Rangers v ČR.

 Láďa Vraj – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku v roce 1992. Velmi aktivně se podílel na přípravě stanov a prvních NVT v naší zemi. Současně začal budovat přední hlídku ve Valašském Meziříčí.

Petr Weps – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku, stal se prvním velitel přední hlídky ve Valašském Meziříčí a rovněž se podílel na prvních aktivitách organizace a patřil několik let do týmu instruktorů.

Petr Helešic – od samého začátku se aktivně podílel na práci Národní rady a je členem lektorského týmu. Výraznou mírou se podílel na směřování a budováni RRvČR.

Petr Walach – absolvent prvního NVT ve Švýcarsku. Iniciátor a zakládající člen sdružení Royal Rangers v ČR, podílel se na přípravě první literatury, stanov a směřování organizace. Od začátku vzniku předseda národní rady.

konfer20let010Vašát Pavel – aktivní člen lektorského týmu a člen Národní rady od roku 1993. Výraznou měrou přispěl k budování RR v jejím začátku. Dlouholetý člen lektorského týmu. Založil přední hlídku v Rumburku, která funguje dodnes.

Jana Bílá – iniciátorka prvních krůčků nového sdružení od roku 1993. Jako jediná byla členkou lektorského týmu aniž NVT sama absolvovala. Založila přední hlídku v Českém Těšíně která dosud funguje. Své zkušenosti ze skautingu uplatnila při budování organizace.

Georg Párátko – Jiří Krupka – člen lektorského týmu od roku 1993. Založil přední hlídku ve Zlíně a vedli ji 8 let.

Uršula Holínková – založila v roce 1993 přední hlídku v Havířově a byla dlouhé léta aktivní členkou lektorského týmu. Velmi úspěšně budovala svou hlídku a výraznou měrou se podílela na budování celé organizace.

Robert Matloch – od roku 1993 spolu s Petrem Walachem budoval přední hlídku v AC Oldřichovice. Dlouholetý člen lektorského týmu. Podílel se také na organizaci výcvikových táborů v Polsku. 20 let členem národní rady jako pokladník.

Petr Bartoš – jako zástupce Apoštolské církve je s náma a podporuje nás od samého začátku. Vždy jsme v něm měli oporu a zastání. Celých dvacet let je členem Národní rady jako zástupce církve a je pro nás velikou oporou.

 

metal excellenceOcenění za mimořádnou věrnost ve službě přední hlídky.
(Medal of excelence)

Ocenění udělujeme  velitelům přední hlídky, kteří  věrně slouží na vedoucí pozici déle než 10 let a jeho služba je zárukou stabilní a kvalitní služby dětem.

 Petr Helešic  – velitel Břeclavské přední hlídky. V přední hlídce pracuje již 20 let. Vychoval řadu mladých služebníků ve sboru, je řadu let zodpovědný za páci dětí a mládeže v Břeclavském sboru AC.

 Tomáš Rusňák – Vedoucí přední hlídky  a Krajké rady od roku 1996 – tj.: 17 let. Založil pod Royal Rangers stacionář a později speciální školu pro postižené děti v Černošíně. Organizuje řadu aktivit pro děti ve svém regionu včetně Integrovaných táborů pro postižené děti.

 Přemysl Kavalec – Založil Přední hlídku v Brně v roce 1999. (14 let) I přes bouřlivá období věrně vytrval ve službě a v mnoha oblastech projevuje mimořádnou aktivitu. Podílel se na budování centrální základny v Jiříně a pak vlastní základny v Hostěnicích.

 Josef Švirák – 12 let je velitelem přední hlídce ve Zlíně. I přes různá úskalí a dělení ve sboru vytrval ve službě a své lektorské a vůdcovské dovednosti ochotně předává dál. Ve spolupráci s Jájou drží standart kvalitní organizace ve Zlíně. Jeho chovanci před dvěma léty založili další hlídku, což je důkazem jeho misijního zaměření.

 Robert Myška –  12 let je velitelem v přední hlídce v Olomouci. Osvědčil se jako věrný služebník, jeho hlídka má nadprůměrný počet dětí po celou dobu jeho působení, což je zárukou kvalitní práce.

 Petr Machalec – 11 let velitel přední hlídky Valašsko.  Pod jeho vedením je tým vedoucích sloužících v okolních městech Valašského Meziříčí, kde pracují nově se rodící přední hlídky. Tímto již několik let je velitelem největší přední hlídky v republice.

 Ladislav Menčík – 11 let velitel přední hlídky v Rumburku. Pracuje v těžké oblasti. Má srdce pro děti z rozvrácených rodin. Nebojí se jít do nových věcí. Organizuje řadu otevřených aktivit pro děti což oceňuje i vedení města. Pod RR dnes vede také šachový kroužek.

 Taťána Antlová – statečně pracuje s mládeží v Jihlavě již 11 let. Kromě pravidelné klubové činnosti organizuje tábory, v poslední době dokonce u moře v Řecku.konfer20let009

 Pavel Svoboda – oficiálně velitelem přední hlídky v Bystřici je od roku 2003, ale ve skutečnosti byl hlavním motorem pro vznik této služby v jejich sboru už od roku 2001. Vede organizaci nevšedním způsobem a vychovává služebníky, kteří jsou vidět v církvi. Vybudoval vlastní táborovou základnu.

 Libor Bobek – po rozdělení RR v Jihlavě na tři hlídky v roce 2003 je velitelem RR ve sboru ECM. 10 let

 Jiří Ščudlík – založil přední hlídku v Opavě v roce 2003 a od té doby v ní aktivně pracuje jako velitel hlídky. Před třemi  léty se pustili do projektu vlastní táborové základny v Jeseníkách, kterou postupně budují a od příštího roku ji budou nabízet i ostatním hlídkám k využití.

 Petr Walach – Vybudoval přední hlídku v AC Oldřichovice, vychoval řadu služebníků, kteří dnes přebírají zodpovědnost za službu RR ve sboru. Hlídka pod jeho vedením získala prestiž v místě svého působení, aktivně spolupracuje s úřady jak v oblasti grantové politiky, tak v organizování různorodých aktivit včetně Bambiriády, kde je již několik let hlavním koordinátorem pro Bambiriádu v Třinci.


metal national executiveNárodní ocenění za věrnou službu.
(National executive leadership Award
)

Uděluje se jako ocenění za mimořádnou práci na národní úrovni.

 Jája Čeňková – dlouholetá členka lektorského týmu NVT a členka Národní rady. Je také dlouholetá velitelka Krajské rady Zlín.  Od začátku se aktivně podílí na přípravě celostátních  Ringoturnajích. Její obětavá služba byla zárukou úspěchu při všech akcích na kterých se podílela.

 Markéta Holečková – člen lektorského týmu NVT. Dlouholetý člen národní rady. Aktivně se podílela na přípravě nových stanov a částečně také na propagaci RR.

Petr Machalec – dlouholetý člen lektorského  týmu NVT.  Spoluvytvářel podobu systému juniorského výcviku. Aktivně se spolupodílel na většině národních akcích. V posledních létech se věnuje NVT juniorů – připravuje vodácký a trekový výcvik.

 Petr Walach – Od počátku všech národních akcí je duší týmu. Organizátor a motivátor.

konfer20let007 Ježek – Instruktor tělem i duší. Člen lektorského týmu NVT. Dlouholetý organizátor Ringoturnaje, jako největší celostátní akce naší organizace. Nadšený propagátor her a zážitkových programů.

 Krokodýl – Tomáš Rusňák – Organizuje řadu celostátních akcí včetně specializovaných školení pro lanové aktivity, potápěčské kurzy a zdravotnické kurzy. Pravidelně také dělá XED – extrémní tábory pro mládežníky s mezinárodní účastí. Provozuje vlastní táborovou základnu. Jeho nejznámější celostátní akce jsou: extrémní tábor XED, Krokodýlí závody, Zlatá stezka a Bloudění. Založil a vede tým Záchranářů Royal Rangers, se kterým se aktivně podílí na záchranných akcích v Západních Čechách.

Karel Hauptman – dlouholetý člen lektorského týmu a národní rady. V oblasti vzdělávání přepracoval koncept NVT a vytvořil koncept NVT juniorů. Přímo organizuje NVT juniorů – zimní přežití a misie. Aktivně se podílí na těchto výcvikových táborech, čímž výrazně přispívá na budování organizace. 9 let vede jednu z nejaktivnějších hlídek a je velitelem krajské rady.

Napsat komentář

Copy link
Powered by Social Snap