Národní rada (10/2021)

O víkendu 15. – 16. 10. 2021 se sešla kompletní Národní rada Royal Rangers. Setkání bylo významné mimo jiné tím, že díky lepší covid situaci jsme se mohli sejít po dvou letech prezenčně mimo pravidelné schůze jednou měsíčně v rámci MS Teams. Hlavním tématem jednání byly dva body.

Páteční večer radní věnovali přípravě podzimní konference, která se po několika letech uskuteční ve vícedenním formátu a se speciálním hostem – pastorem KS Praha Lubošem Ondráčkem s tématem: Mezigenerační výměna, jak na to a jak to ustát.

Druhým velkým tématem byla postupná profesionalizace národní kanceláře a změny v organizaci řízení tak, abychom stačili plně a hladce řešit náročné úkoly, které současná doba přináší. Velkým přínosem je skvělý úspěch uznání Royal Rangers jako státem uznané organizace a tím i možnost získání stabilních finančních prostředků právě směrem k vybudování národní kanceláře.

Copy link
Powered by Social Snap