Výzvy roku 2012

 

Vstoupili jsme do nového roku 2012. Jaký bude? Co nás čeká? Co nám přinese? ….

Tyto otázky se nám nabízejí obzvláště teď, na začátku roku. Těšíme se na nové věci, které budeme moci zažívat a nové cesty, které podnikneme. Nové výzvy, kterým budeme čelit…

Výše uvedený citát jsme přijali pro RR na silvestrovském setkání. Bůh svému lidu slibuje skrze proroka Izajáše, že je ponese a zachráni. Je to jistota na kterou spoléháme a zároveň se musíme ptát, před čím nás varuje. Z čeho budeme potřebovat zachránit? Skrz co budeme potřebovat přenést? Uvidíme…  Ještě že se můžeme na věrnost Jeho zaslíbení spoléhnout.

Všem příznivcům Royal Rangers přeje bezpečný, úspěšný a požehnaný rok 2012

Petr Walach, velitel RRvČR

 

 

Copy link
Powered by Social Snap