Výzvy roku 2012

 

Vstoupili jsme do nového roku 2012. Jaký bude? Co nás čeká? Co nám pÅ™inese? ….

Tyto otázky se nám nabízejí obzvláštÄ› teď, na začátku roku. Těšíme se na nové vÄ›ci, které budeme moci zažívat a nové cesty, které podnikneme. Nové výzvy, kterým budeme čelit…

Výše uvedený citát jsme pÅ™ijali pro RR na silvestrovském setkání. Bůh svému lidu slibuje skrze proroka Izajáše, že je ponese a zachráni. Je to jistota na kterou spoléháme a zároveň se musíme ptát, pÅ™ed čím nás varuje. Z Äeho budeme potÅ™ebovat zachránit? Skrz co budeme potÅ™ebovat pÅ™enést? Uvidíme…  JeÅ¡tÄ› že se můžeme na vÄ›rnost Jeho zaslíbení spoléhnout.

Všem příznivcům Royal Rangers přeje bezpečný, úspěšný a požehnaný rok 2012

Petr Walach, velitel RRvÄŒR