Podzimní konference velitelů 2021

Jakou zaujmout strategii při předávání služby nové generaci nebo kam by se mělo v následujících letech ubírat směřování Royal Rangers. To byly jen některá z témat, kterým se o víkendu od 12. do 14. listopadu věnovala Podzimní konference velitelů 2021.

Na celostátní akci se vedoucí setkali druhý listopadový víkend po bezmála dvouleté odmlce. A možná i to byl jeden z důvodů, proč se do Misijního konferenčního centra Immanuel sjelo více jak sto Royalistů z celé republiky. Hlavním tématem celého setkání se pak stalo heslo „Spolupráci napříč generacemi aneb mládí vpřed.“

Pozvání stát se hlavním řečníkem konference přijal hlavní pastor sboru KS Praha Lubomír Ondráček. V sobotu dopoledne si od něj mohli účastníci poslechnout seminář o tom, jak správně předávat službu a úkoly dalším generacím nebo jakým chybám se při těchto změnách vyvarovat. A budoucnosti a dalšímu směřování celé organizace Royal Rangers v České republice se věnovala i večerní diskuse vedoucích. Účastníkům se při ní pomocí takzvané SWOT analýzy podařilo definovat silné a slabé stránky organizace jako takové, stanovit, kde vidí příležitosti k dalšímu rozvoji a co by mohlo všechny plány do budoucna ohrozit.

Kromě semináře a diskuse došlo také na organizační záležitosti. Po více jak roce a půl usilovné práce se podařilo týmu pracujícímu na výukových materiálech pro malé Royalisty představit první návrh uceleného systému vzdělávání dětí v rámci organizace Royal Rangers. Při jejich vymýšlení vycházeli tvůrci z fyzických, psychických a sociálních schopností každé věkové skupiny i konkrétních zkušeností z dlouhodobé práce v organizaci.

A ke změnám došlo i ve vedení některých hlídek. Po letech věrné služby se rozhodl Josef „Ježek“ Švirák předat vedení 8. přední hlídky Zlín. Do jejího čela se tak nově postaví David Swiatek.  Změna neminula ani 35. přední hlídku Praha, kde po téměř deseti letech vystřídá Michala Jungmanna Daniel Pumr.  

Po nabité sobotě zakončili účastníci celý víkend společnou nedělní bohoslužbou. Royalisti z různých sborů a církví napříč celou republikou tak mohli společně děkovat za vše, co se minulé roky podařilo a prosit o pomoct při rozvíjení dalších aktivit. Povzbuzení se jim pak dostalo slovem Národního velitele Petra Walacha.

HTML galerie Zonerama

Copy link
Powered by Social Snap